Scouts – Les Loups Blancs

Scouts – Les Loups Blancs

“D’Loups Blancs” ass eng Scoutsgrupp déi zënter 1915 an der Enceinte vum LPEM funktionéiert an un Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL) affiliéiert ass.

Eis Aktivitéiten:

• Versammlungen (an der Mëttegpaus – während der Schoulzäit)
• Sortien ( 1 Daag) • Weekender (2 Deeg)
• Campen vun 3 Deeg bis 2 Wochen (an den Schoulvakanzen)

All eis Aktivitéiten lafen hei am Land, awer och am Ausland, an natierlech am Sënn vum Scoutismus

dat heescht:

Liewen an der Natur an mat der Natur – Zelten – Gruppenliewen – Sport & Aventuren – Teamwork an Teambuilding – selwer Kachen an Bratschen, …..

Fräi nom Motto: Learning by doing Nature, the place to be Living together

Mail: loups.blancs@lpem.lu

La bonne action des “Loups Blancs”: ils parrainent un loup polaire au Parc de Bettembourg.
 

Registration

Forgotten Password?